CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1. Quy trình giao dịch

Bước 1: Truy cập vào website zalopay.vn.

Bước 2: Khách hàng tìm hiểu thông tin hàng hóa, dịch vụ mà mình có nhu cầu mua bằng cách ấn vào các mục liên quan trên website.

Bước 3: Chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua và điền các thông tin theo hướng dẫn.

Bước 4: Kiểm tra thông tin hàng hóa, dịch vụ đã chọn.

Bước 5: Thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ thông qua Dịch vụ trung gian thanh toán ZaloPay.

2. Quy trình thanh toán

Bước 1: Truy cập vào website zalopay.vn.

Bước 2: Khách hàng tìm hiểu thông tin hàng hóa, dịch vụ mà mình có nhu cầu mua bằng cách ấn vào các mục liên quan trên website.

Bước 3: Chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua và điền các thông tin theo hướng dẫn.

Bước 4: Kiểm tra thông tin hàng hóa, dịch vụ đã chọn và bấm “Xác nhận.”

Bước 5: Chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Bước 6: Kiểm tra và hoàn thành thanh toán theo hướng dẫn

3. Chính sách giao nhận và vận chuyển

Người bán sử dụng Website ZaloPay gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tùy vào đặc thù hàng hóa, dịch vụ của từng lĩnh vực sẽ có phương thức vận chuyển phù hợp. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành viên, Website ZaloPay cho phép Khách hàng và Người bán toàn quyền thỏa thuận với nhau về phương thức vận chuyển (có thể giao trực tiếp, qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát hoặc giao hàng thông qua vé điện tử,….).

Người Bán có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quá trình vận chuyển và phải công bố những thông tin sau trong chính sách vận chuyển:


Zion luôn yêu cầu người bán khi đăng tin bán hàng hóa, dịch vụ phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển. Vì vậy, Zion chỉ có trách nhiệm hỗ trợ các bên liên quan khi có tranh chấp trong quá trình giao hàng hoặc có phát sinh mâu thuẩn xảy ra sau khi giao hàng và có các trách nhiệm khác được quy định cụ thể trong Quy chế này.

4. Chính sách xác nhận/huỷ đơn hàng

Ngoài các hàng hóa, dịch vụ của Zion, việc xác nhận và hủy đơn hàng sẽ được thực hiện theo chính sách của từng người bán . Zion luôn yêu cầu và Người bán có trách nhiệm công bố các chính sách này theo đúng yêu cầu của pháp luật hiện này.

Mọi thông tin cá nhân do thành viên cung cấp sẽ được lưu giữ bởi Zion. Nhân viên và Nhà cung cấp Dịch vụ của Zion trong quá trình thực hiện các mục đích nêu tại Điểm a Điều này có thể tiếp cận với thông tin của thành viên. Những chủ thể này có trách nhiệm giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng thông tin của thành viên cho mục đích được chỉ định, không sử dụng cho mục đích của riêng họ (kể cả tiếp thị trực tiếp) trừ khi được thành viên đồng ý.

Khách hàng có trách nhiệm đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho người bán tìm hiểu quy trình xác nhận/hủy đơn hàng.

5. Chính sách kiểm hàng, đổi trả hàng và hoàn tiền

Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu bán trên Website ZaloPay là của đối tác nên việc kiểm hàng, đổi trả và hoàn tiền sẽ được thực hiện theo chính sách của từng người bán. Zion luôn yêu cầu và Người bán có trách nhiệm công bố các chính sách này theo đúng yêu cầu của pháp luật hiện nay.

Zion khuyến cáo Khách hàng phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho người bán tìm hiểu về việc đổi trả trước khi quyết định mua hoàng hóa, dịch vụ.


Lưu ý: Thẻ mua thành công sẽ không có chính sách hoàn trả và bảo hành

6. Chính sách bảo hành/bảo trì hàng hoá

Hàng hóa, dịch vụ được giao dịch thông qua Website ZaloPay được bảo hành và bảo trì theo chính sách của nhà sản xuất hoặc người bán, theo phiếu bảo hành hoặc các tài liệu tương đương đi kèm với sản phẩm (nếu có).

Trước khi tiến hành giao dịch, Khách hàng cần tìm hiểu về chính sách bảo hành đối với hàng hóa, dịch vụ.

7. Quy trình giải quyết khiếu nại

Mỗi bên (Zion hoặc Người bán) tự chịu trách nhiệm và đảm bảo việc hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng về hàng hóa, dịch vụ do Bên đó cung cấp, trong phạm vi nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng hợp tác và chính sách của mỗi bên.

Zion sẽ đại diện cho người bán nước ngoài trên Wedsite ZaloPay (nếu có) để giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do người bán nước ngoài cung cấp.

Zion sẽ là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia.

Trong trường hợp một trong các Bên nhận được yêu cầu từ phía Khách hàng không thuộc phạm vi đơn vị mình giải quyết sẽ chuyển tiếp yêu cầu của Khách hàng sang đơn vị phụ trách phạm vi đó.

Zion và Người bán có trách nhiệm phối hợp để công tác hỗ trợ Khách hàng đạt kết quả cao nhất.

Các kênh hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại của Zion:

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN

1. Quy trình đăng ký dành cho người bán

Trước khi đăng ký làm Người bán, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tìm hiểu rõ chính sách của Website ZaloPay. Để trở thành Người bán của ZaloPay, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thực hiện các bước sau:

Bước 1 - Đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng ký thông tin kinh doanh

Bước 3: Zion tiếp nhận đăng ký, kiểm tra và xác thực thông tin, tính pháp lý của hồ sơ và sản phẩm của người bán

Bước 4: Trong vòng 1 ngày làm việc, Zion sẽ gửi thông tin phản hồi đến người bán

Bước 5: ZION sẽ cấp cho Người bán 1 tài khoản trên https://mc.zalopay.vn để Người bán quản lý giao dịch và doanh số bán hàng

Lưu ý: Quy trình có thể được Zion thay đổi theo từng thời ký. Người bán vui lòng truy cập https://mc.zalopay.vn đề được hướng dẫn chi tiết.

2. Chính sách giao nhận và vận chuyển, xác nhận/huỷ đơn hàng, kiểm/đổi/trả hàng, bảo hành/bảo trì và giải quyết khiếu nại

Như quy định tại Điều I đối với Khách Hàng

3. Thanh toán giữa người bán và ứng dụng ZaloPay

Khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ của Người bán trên Website ZaloPay thông qua dịch vụ trung gian thanh toán của Zion. Theo đặc thù của lĩnh vực trung gian thanh toán, số tiền khách hàng thanh toán không chuyển trực tiếp đến tài khoản của Người bán mà được chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán của Zion. Sau đó, các bên sẽ tiến hành đối soát số liệu và Zion thực hiện thanh toán lại doanh thu cho Người bán.

Chi tiết quy trình và các quy định về thanh toán giữa Người bán và Zion sẽ được thực hiện theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng hợp tác đã ký kết.

4. Quy trình đăng sản phẩm

Việc đăng tin trên Website ZaloPay được thực hiện theo các quy định tại Điều II này.

Ngôn ngữ sử dụng trên Website ZaloPay là Tiếng Việt. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào đặc điểm của thành viên hoặc/và các yêu cầu đặc thù, Zion có thể sử dụng ngôn ngữ khác với điều kiện việc sử dụng này phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Cơ chế kiểm soát thông tin khi tạo gian hàng cho người bán

Trước khi tạo gian hàng và cho phép thực hiện hoạt động bán sản phẩm trên Website ZaloPay, Zion sẽ tiến hành kiểm duyệt các giấy tờ pháp lý và toàn bộ sản phẩm của đối tác theo các nội dung như sau:


Định kỳ 6 tháng/ lần cho năm đầu tiên và 1 năm/ lần cho các năm tiếp theo, Zion sẽ tiến hành tái kiểm duyệt toàn bộ sản phầm của Người bán. Ngoài ra, nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, Zion sẽ tiến hành tái kiểm định đột xuất:


Để đảm bảo chất lượng, nội dung hàng hóa, dịch vụ không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhằm mục đích đả kích, gây chia rẽ hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục;

Người bán phải công bố thông tin về hàng hóa bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy. Zion sẽ toàn quyền tạm ngưng, khóa gian hàng, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật của Người bán ngay lập tức nếu phát hiện sản phẩm bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của ZaloPay hoặc khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của ZaloPay và quy định của pháp luật.

6. Các hành vi bị cấm trên website ZaloPay

Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ.

Không cung cấp và tuân thủ đầy đủ hồ sơ, thủ tục đối với các hàng hóa, dịch vụ có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sử dụng Website ZaloPay vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ZaloPay hay sử dụng dịch vụ của vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.

Thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Zion cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào.

Vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ.

Hành động gây mất uy tín cho Zion dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Người bán hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Zion và Website ZaloPay.

7. Chế tài khi vi phạm

Zion có thể áp dụng một hoặc nhiều chế tài khác nhau để bảo vệ ZaloPay khi Người bán vi phạm quy định sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:


Zion có thể giữ bất kỳ hoặc tất cả các khoản thanh toán Người bán nhận được khi Zion nghi ngờ hoặc xác định có thể có rủi ro cao liên quan đến Người bán, Tài khoản của Người bán, hoặc bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch của Người bán. Quyết định của ZaloPay có thể dựa trên các yếu tố khác nhau và thậm chí là thông tin nhận được từ các bên thứ ba. Trong trường hợp này, Zion sẽ thông báo cho Người bán thông qua các thông tin mà Người bán đã cung cấp, việc tạm giữ này có thể kéo dài đến khi kết thúc sự kiện dẫn đến việc giữ khoản thanh toán như (a) Tranh chấp, Khiếu nại, bồi hoàn hoặc Thay đổi, (b) Người bán vi phạm Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ Chính sách nào khác dẫn đến nhu cầu tiếp tục nắm giữ các khoản tiền, hoặc (c) Người bán có thể tham gia vào Hoạt động và / hoặc giao dịch gian lận hoặc nghi ngờ.

Ngoài ra, nếu Người bán vi phạm Quy định sử dụng ZaloPay, ngoài các hành động trên, Người bán sẽ phải chịu trách nhiệm với Zion đối với toàn bộ thiệt hại phát sinh. Zion có thể khấu trừ những thiệt hại đó trực tiếp từ doanh thu của Người bán mà Zion.

8. Quản lý thông tin giới thiệu, quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên website ZaloPay

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên Website ZaloPay:


Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

9. Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Zion sẽ phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình xử lý khiếu nại tại mục 7 Điều I Chính sách này.