CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC THU THẬP THÔNG TIN

Do Zion là doanh nghiệp vừa cung ứng dịch vụ Sàn Thương Mại Điện Tử vừa cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nên Website ZaloPay sẽ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin nghiêm ngặt của ngành ngân hàng theo quy định tại nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/09/2018 (“Nghị định 117”). Nếu Zion có tiến hành thu thập và quản lý thông tin của Khách hàng thì Zion đảm bảo tuân thủ chính sách sau:

1. Quyền và trách nhiệm của Zion

Zion thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho một phần hoặc toàn bộ các mục đích sau:

2. Phạm vi thu thập:

Việc cung cấp thông tin cá nhận của thành viên được thực hiện chủ yếu trực tiếp trên Website ZaloPay trong quá trình sử dụng Website. Các thông tin thu thập chủ yếu bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, dữ liệu cookie số chứng minh nhân dân và thông tin đăng nhập tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, đại chỉ đăng nhập,...).

Ngoài ra, khi tải Ứng dụng ZaloPay, Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cho phép truy cập thêm những thông tin trên thiết bị di động để cung cấp 1 số tính năng nâng cao. Các thông tin dự kiến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: danh bạ (để khách hàng chuyển tiền, nhận thông báo từ bạn bè); Tin nhắn (để đọc nhanh được OTP xác thực thanh toán); vị trí (để đưa ra các ưu đãi, điểm chấp nhận thanh toán gần khách hàng); … Sau khi nhận được thông báo, Khách hàng được quyền lựa chọn việc cho phép hay không cho phép thu thập thông qua cơ chế của Ứng dụng.

3. Nguyên tắc thu thập và quản lý thông tin:

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website ZaloPay được Zion cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Zion, phù hợp với quy định của Luật Bảo về quyền lợi người tiêu dùng và các pháp luật khác có liên quan. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Zion và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Mọi thông tin cá nhân do thành viên cung cấp sẽ được lưu giữ bởi Zion. Nhân viên và Nhà cung cấp Dịch vụ của Zion trong quá trình thực hiện các mục đích nêu tại Điểm a Điều này có thể tiếp cận với thông tin của thành viên. Những chủ thể này có trách nhiệm giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng thông tin của thành viên cho mục đích được chỉ định, không sử dụng cho mục đích của riêng họ (kể cả tiếp thị trực tiếp) trừ khi được thành viên đồng ý.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Zion sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Trách nhiệm của thành viên trong quá trình cung cấp và quản lý thông tin:

4. Phạm vi sử dụng thông tin:

Website ZaloPay sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

5. Thời gian lưu trữ thông tin:

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zion theo thời hạn được quy định tại các Pháp luật có liên quan.

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Thông tin về Khách hàng là một phần dữ liệu quan trọng để Zion cung cấp dich vụ và bảo vệ khách hàng trong các trường hợp cần thiết. Và hoạt động kinh doanh của Zion luôn phải đảm bảo tuân thủ Nghị định 117. Chỉ một số chủ thể sau đây mới được tiếp cận thông tin theo phân loại và phải đảm bảo các điều kiện, thủ tục đặc thù tại Nghị định 117:

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền cập nhật, kiểm tra, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình theo các phương thức mà ZaloPay hỗ trợ tại thời điểm phát sinh nhu cầu cập nhật thông tin. Có thể được thực hiện trực tiếp trên Website ZaloPay hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Zion hoặc hướng dẫn của Zion tại thời điểm thực hiện cập nhật.

Khi có bất kỳ thay đổi thông tin nào, Thành viên có trách nhiệm thông báo cho ZaloPay việc thay đổi trước ngày áp dụng thay đổi.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần Zion.

Trụ sở chính: Z06 Đường số 13, Phương Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: hotro@zalopay.vn - Hotline: 1900 54 54 36