CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY VÀ BỒI HOÀN
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Các dịch vụ như mua thẻ điện thoại, thẻ game, hoặc thẻ data… sẽ không được hoàn trả và bảo hành nếu như giao dịch đã được ghi nhận thành công trên hệ thống của ZaloPay.

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN HÓA ĐƠN ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET, TRUYỀN HÌNH, CHUNG CƯ, VAY TIÊU DÙNG VÀ HỌC PHÍ

Các dịch vụ thanh toán trực tuyến hóa đơn điện, nước, truyền hình, Internet, truyền hình, chung cư, vay tiêu dùng và học phí sẽ không được hoàn trả nếu như giao dịch đã được ghi nhận thành công trên hệ thống của ZaloPay.

Nếu bạn đã hoàn tất thanh toán và bị trừ tiền, nhưng giao dịch vẫn ở trong trạng thái “Đang xử lý”:


Nếu bạn đã thanh toán thành công, nhưng chưa được gạch nợ:


Nếu giao dịch thanh toán bị báo không đủ số dư:


Nếu giao dịch thanh toán thất bại:


Khi áp dụng mã khuyến mãi để thanh toán hóa đơn trên ZaloPay:


Trường hợp bạn nhập sai thông tin hóa đơn và đã giao dịch thành công cho hóa đơn này: Bạn hãy liên hệ trực tiếp cho nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ mà bạn thanh toán trên ZaloPay để phản ánh và được hỗ trợ. ZaloPay không trực tiếp thực hiện hoàn hủy giao dịch khi chưa được sự đồng ý từ nhà cung cấp.

Trường hợp bạn phát hiện số tiền thanh toán hiển thị trên ZaloPay khác với số tiền trên hóa đơn bạn nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ: