Hướng dẫn tham gia và nhận thưởng với logozlp1

Bước 1

Tải & đăng ký
ZaloPay

Bước 2

Liên kết
thẻ/tài khoản Ngân hàng

Bước 3

Thanh toán đơn hàng đầu tiên là Vé phim từ 100.000 VND với thẻ/ tài khoản Ngân hàng liên kết

Bước 4

Nhận lì xì
200.000 VND

Bước 5

Sử dụng Voucher
để được giảm giá cho lần thanh toán sau

Tải và đăng ký ZaloPay với tài khoản Zalo

(*) Dành cho Khách hàng chưa có tài khoản ZaloPay

Quét mã QR để tải ngay ứng dụng ZaloPay

(*) Để nhận lì xì 200.000 VND:

(*) Giao dịch thanh toán đầu tiên trên ZaloPay: Phải là đơn hàng Vé phim từ 100.000 VND trở lên và thanh toán bằng nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết với ZaloPay. Trường hợp Khách hàng nạp tiền vào ZaloPay bằng thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết, sau đó thanh toán đơn hàng đầu tiên là Vé phim bằng số dư “TK ZaloPay” thì sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.

(*) Thẻ/ tài khoản liên kết lần đầu với ZaloPay phải là thẻ/ tài khoản chưa từng liên kết với bất kỳ tài khoản ZaloPay nào.

(*) Chương trình không áp dụng cho các loại Thẻ Thanh Toán Ảo

  Lưu ý: Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng liên kết trên ZaloPay như sau:
 • • Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch
 • • Thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch
 • • Tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

Liên kết thẻ/ tài khoản Ngân hàng với ZaloPay

Liên kết tài khoản Internet Banking Vietcombank với ZaloPay

Lưu ý: Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

1

Trên màn hình chính ZaloPay,
chọn “Ngân Hàng” để liên kết

2

Chọn Ngân hàng Vietcombank
và nhập thông tin tài khoản
Internet Banking Vietcombank

3

Chọn loại ví điện tử ZaloPay, nhập OTP và Xác nhận

4

Liên kết thành công

Liên kết thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ Eximbank/ SCB với ZaloPay

Lưu ý: Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn thẻ Vietinbank, BIDV, Sacombank, Eximbank, SCB: 20.000 VND/giao dịch

1

Chọn thẻ

2

Nhập số thẻ

3

Nhập thông tin chủ thẻ ngân hàng cần liên kết

4

Nhập mã OTP

5

Liên kết thành công

Liên kết thẻ VISA, Mastercard, JCB với ZaloPay.

Lưu ý: Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch

1

Chọn thẻ

2

Nhập số thẻ

3

Nhập thông tin chủ thẻ ngân hàng cần liên kết

4

Nhập mã OTP

5

Liên kết thành công

Lưu ý:
Giao dịch Vé phim: Phải là giao dịch thanh toán đầu tiên trên ZaloPay, sử dụng nguồn thẻ/tài khoản Ngân hàng liên kết lần đầu với ZaloPay

Thanh toán Vé phim trên ZaloPay

Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay: Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch; thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch; tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

1

Chọn vé phim

2

Chọn phim

3

Chọn rạp, giờ chiếu, vị trí

4

Chọn thẻ/ tài khoản vừa liên kết và xác nhận thanh toán

Mua Vé phim trên ứng dụng 123Phim, website 123phim.vn thanh toán bằng ZaloPay

App 123Phim
Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay: Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch; thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch; tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

1

Mở App 123Phim
chọn phim muốn xem

2

Chọn rạp & suất chiếu

3

Chọn số lượng, ẩn "Tiếp Tục"

4

Chọn ghế, ẩn "Tiếp Tục"

5

Khi hiện ra pop-up "123Phim muốn mở ZaloPay" nhấn "Mở"

6

Chọn nguồn tiền từ thẻ/tài khoản vừa liên kết và nhấn "Xác Nhận Thanh Toán""

Web 123Phim
Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay: Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch; thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch; tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

Ứng dụng 123Phim

Website 123phim.vn (trên trình duyệt PC)

3

Mở App ZaloPay chọn biểu tượng "THANH TOÁN"

4

Quét mã QR hiển thị trên màn hình máy tính (PC)

5

Chọn nguồn tiền từ thẻ/tài khoản vừa liên kết và nhấn "Xác Nhận Thanh Toán"

Nhận quà tặng của chương trình

Thanh toán thành công nhận Lì xì 200K

1

Nhận 50.000 VND vào “TK ZaloPay”

2

Nhận Voucher trị giá
100.000 VND

3

Nhận Voucher trị giá
50.000 VND

Kiểm tra Quà tặng

Nhận 50.000 VND vào “TK ZaloPay”

Combo Voucher

Khách hàng chọn mục “Cá nhân”, vào “Danh sách thẻ quà tặng” để kiểm tra Voucher 100.000 VND & 50.000 VND

Sử dụng quà tặng

Sử dụng Voucher 100K mua Vé phim

1

Hệ thống tự động chọn Voucher 100.000 VND và chọn nguồn tiền thanh toán

2

Nhấn "Xác nhận thanh toán"

3

Thanh toán thành công

Sử dụng Voucher 50K mua Vé phim

Sau khi chọn phim, rạp, suất chiếu, số vé, ghế và thanh toán ZaloPay, hiển thị màn hình thanh toán có Voucher

1

Hệ thống tự động chọn Voucher 50.000 VND và chọn nguồn tiền thanh toán

2

Nhấn "Xác nhận thanh toán"

3

Thanh toán thành công

* Lưu ý:
- Giao dịch thanh toán có sử dụng Voucher: Khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền bất kỳ bao gồm: Số dư “TK ZaloPay”, hoặc thẻ/ tài khoản Ngân hàng liên kết với ZaloPay
- Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay: Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch; thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch; tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

  1. Đối tượng nhận thưởng:

 • Khách hàng đăng ký và liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng với ZaloPay từ ngày 1/10/2017 nhưng chưa từng thanh toán bất kỳ giao dịch nào trên ZaloPay
 • Lưu ý:
  • - Trường hợp Khách hàng lần đầu liên kết thẻ/ tài khoản Ngân hàng với ZaloPay, sau đó hủy liên kết và liên kết lại sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.
  • - Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay như sau:
  • • Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch
  • • Thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch
  • • Tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

  2. Cách thức nhận thưởng:

 • Thực hiện theo 5 bước “Hướng dẫn tham gia và nhận thưởng”
  • • Bước 1: Tải & đăng ký ZaloPay (Bỏ qua bước này, nếu đã đăng ký ZaloPay)
  • • Bước 2: Liên kết lần đầu thẻ/ tài khoản ngân hàng với ZaloPay (Bỏ qua bước này nếu đã có liên kết lần đầu)
  • • Bước 3: Thanh toán đơn hàng đầu tiên trên ZaloPay là Vé phim từ 100.000 VND với nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết lần đầu với ZaloPay
  • • Bước 4: Nhận ngay 200.000 VND bao gồm:
   • o 50.000 VND vào “TK ZaloPay”
   • o Voucher vé phim 100.000 VND
   • o Voucher vé phim 50.000 VND
  • • Bước 5: Sử dụng Voucher để được giảm giá Vé phim cho lần thanh toán sau bằng ZaloPay
 • Lưu ý:

  (*) Giao dịch thanh toán đầu tiên: Phải là đơn hàng Vé phim từ 100.000 VND trở lên và thanh toán bằng nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết với ZaloPay. Trường hợp Khách hàng nạp tiền vào ZaloPay bằng thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết, sau đó thanh toán đơn hàng đầu tiên là Vé phim bằng số dư “TK ZaloPay” thì sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.

  (*) Thẻ/ tài khoản liên kết lần đầu với ZaloPay phải là thẻ/ tài khoản chưa từng liên kết với bất kỳ tài khoản ZaloPay nào.

  (*) Chương trình không áp dụng cho các loại Thẻ Thanh Toán Ảo

  3. Cơ cấu quà tặng:

 • • Mỗi Khách hàng sẽ được lì xì 200.000 VND tương đương như sau:
 • a. Tặng 50.000 VND vào “TK ZaloPay”
  b. Combo Voucher gồm: Voucher 1 trị giá 100.000 VND & Voucher 2 trị giá 50.000 VND vào mục “Danh Sách Quà Tặng”

  4. Quy định Voucher:

 • • Hạn sử dụng 2 Voucher 100.000 VND & 50.000 VND: Từ khi nhận đến 23:59:59 ngày 18/3/2018
 • • Voucher giảm giá cho đơn hàng Vé phim có giá trị thanh toán lớn hơn giá trị Voucher
 • • Voucher áp dụng giảm giá cho đơn hàng Vé phim trên ZaloPay hoặc ứng dụng 123Phim/ website 123phim.vn (trên trình duyệt PC) và thanh toán bằng ZaloPay
 • • Giao dịch thanh toán có sử dụng Voucher: Khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền bất kỳ bao gồm: Số dư “TK ZaloPay”, thẻ/ tài khoản liên kết với ZaloPay
 • • Voucher chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất
 • • Không áp dụng gộp nhiều Voucher cho 1 đơn hàng
 • • Không chuyển/ tặng Voucher cho tài khoản ZaloPay khác.

  5. Quy định chung:

 • • Chương trình áp dụng trên các kênh: Ứng dụng ZaloPay, ứng dụng 123Phim, website 123phim.vn (trên trình duyệt PC)
 • • Vé phim đã mua không được đổi hoặc trả lại.
 • • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác dành cho Khách hàng mới của ZaloPay.
 • • Giao dịch bị xác định là gian lận, giả mạo thì quà tặng khuyến mại sẽ bị hủy
 • • Để tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mại và cách thức nhận thưởng, Khách hàng liên hệ Hotline của ZaloPay: 1900 54 54 36 hoặc email: hotro@zalopay.vn

Hướng dẫn tham gia và nhận thưởng với logozlp1

(*) Để nhận lì xì 200.000 VND:

(*) Giao dịch thanh toán đầu tiên trên ZaloPay: Phải là đơn hàng Vé phim từ 100.000 VND trở lên và thanh toán bằng nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết với ZaloPay. Trường hợp Khách hàng nạp tiền vào ZaloPay bằng thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết, sau đó thanh toán đơn hàng đầu tiên là Vé phim bằng số dư “TK ZaloPay” thì sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.

(*) Thẻ/ tài khoản liên kết lần đầu với ZaloPay phải là thẻ/ tài khoản chưa từng liên kết với bất kỳ tài khoản ZaloPay nào.

(*) Chương trình không áp dụng cho các loại Thẻ Thanh Toán Ảo

  Lưu ý: Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng liên kết trên ZaloPay như sau:
 • • Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch
 • • Thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch
 • • Tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

  1. Đối tượng nhận thưởng:

 • Khách hàng đăng ký và liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng với ZaloPay từ ngày 1/10/2017 nhưng chưa từng thanh toán bất kỳ giao dịch nào trên ZaloPay
 • Lưu ý:
  • - Trường hợp Khách hàng lần đầu liên kết thẻ/ tài khoản Ngân hàng với ZaloPay, sau đó hủy liên kết và liên kết lại sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.
  • - Hạn mức thanh toán tối thiểu từ nguồn Ngân hàng liên kết trên ZaloPay như sau:
  • • Thẻ VISA, Mastercard, JCB: 10.000 VND/ giao dịch
  • • Thẻ ATM nội địa Vietinbank/ BIDV/ Sacombank/ SCB/ Eximbank: 20.000 VND/ giao dịch
  • • Tài khoản Vietcombank: 100.000 VND/ giao dịch

  2. Cách thức nhận thưởng:

 • Thực hiện theo 5 bước “Hướng dẫn tham gia và nhận thưởng”
  • • Bước 1: Tải & đăng ký ZaloPay (Bỏ qua bước này, nếu đã đăng ký ZaloPay)
  • • Bước 2: Liên kết lần đầu thẻ/ tài khoản ngân hàng với ZaloPay (Bỏ qua bước này nếu đã có liên kết lần đầu)
  • • Bước 3: Thanh toán đơn hàng đầu tiên trên ZaloPay là Vé phim từ 100.000 VND với nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết lần đầu với ZaloPay
  • • Bước 4: Nhận ngay 200.000 VND bao gồm:
   • o 50.000 VND vào “TK ZaloPay”
   • o Voucher vé phim 100.000 VND
   • o Voucher vé phim 50.000 VND
  • • Bước 5: Sử dụng Voucher để được giảm giá Vé phim cho lần thanh toán sau bằng ZaloPay
 • Lưu ý:

  (*) Giao dịch thanh toán đầu tiên: Phải là đơn hàng Vé phim từ 100.000 VND trở lên và thanh toán bằng nguồn thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết với ZaloPay. Trường hợp Khách hàng nạp tiền vào ZaloPay bằng thẻ/ tài khoản Ngân hàng vừa liên kết, sau đó thanh toán đơn hàng đầu tiên là Vé phim bằng số dư “TK ZaloPay” thì sẽ KHÔNG được nhận khuyến mại.

  (*) Thẻ/ tài khoản liên kết lần đầu với ZaloPay phải là thẻ/ tài khoản chưa từng liên kết với bất kỳ tài khoản ZaloPay nào.

  (*) Chương trình không áp dụng cho các loại Thẻ Thanh Toán Ảo

  3. Cơ cấu quà tặng:

 • • Mỗi Khách hàng sẽ được lì xì 200.000 VND tương đương như sau:
 • a. Tặng 50.000 VND vào “TK ZaloPay”
  b. Combo Voucher gồm: Voucher 1 trị giá 100.000 VND & Voucher 2 trị giá 50.000 VND vào mục “Danh Sách Quà Tặng”

  4. Quy định Voucher:

 • • Hạn sử dụng 2 Voucher 100.000 VND & 50.000 VND: Từ khi nhận đến 23:59:59 ngày 18/3/2018
 • • Voucher giảm giá cho đơn hàng Vé phim có giá trị thanh toán lớn hơn giá trị Voucher
 • • Voucher áp dụng giảm giá cho đơn hàng Vé phim trên ZaloPay hoặc ứng dụng 123Phim/ website 123phim.vn (trên trình duyệt PC) và thanh toán bằng ZaloPay
 • • Giao dịch thanh toán có sử dụng Voucher: Khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền bất kỳ bao gồm: Số dư “TK ZaloPay”, thẻ/ tài khoản liên kết với ZaloPay
 • • Voucher chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất
 • • Không áp dụng gộp nhiều Voucher cho 1 đơn hàng
 • • Không chuyển/ tặng Voucher cho tài khoản ZaloPay khác.

  5. Quy định chung:

 • • Chương trình áp dụng trên các kênh: Ứng dụng ZaloPay, ứng dụng 123Phim, website 123phim.vn (trên trình duyệt PC)
 • • Vé phim đã mua không được đổi hoặc trả lại.
 • • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác dành cho Khách hàng mới của ZaloPay.
 • • Giao dịch bị xác định là gian lận, giả mạo thì quà tặng khuyến mại sẽ bị hủy
 • • Để tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mại và cách thức nhận thưởng, Khách hàng liên hệ Hotline của ZaloPay: 1900 54 54 36 hoặc email: hotro@zalopay.vn