1. Tôi muốn thanh toán hoặc chuyển tiền cho 1 người ở xa thì tôi dùng hình thức gì?
 2. Tôi muốn chuyển tiền cho 1 nhóm thì làm như thế nào?
 3. Chức năng Gửi quà mừng là gì?
 1. 1. Tôi muốn thanh toán hoặc chuyển tiền cho 1 người ở xa thì tôi dùng hình thức gì?
  • Có 2 hình thức: qua danh sách bạn bè Zalo hoặc SĐT đã đăng ký ZaloPay
  • Cách thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn Chuyển tiền.
   • B2: Chọn 1 trong 2 hình thức chuyển tiền qua danh sách bạn bè Zalo hoặc SĐT đã đăng ký ZaloPay. Tài khoản nhận tiền có thể tìm kiếm trong danh sách bạn bè Zalo hoặc SĐT đã đăng ký ZaloPay.
   • B3: Nhập số tiền muốn chuyển và lời nhắn.
   • B4: Chọn kênh thanh toán và hoàn tất giao dịch chuyển tiền. Ngoài ra, đối với trường hợp chuyển tiền cho người nhận ở cự ly gần. Quý khách có thể quét mã QR của người nhận tiền để hoàn tất thao tác chuyển tiền. Mã QR của người nhận tiền có thể tìm thấy tại màn hình chính -> Nhận tiền
 2. 2. Tôi muốn chuyển tiền cho 1 nhóm thì làm như thế nào?
  • Tạm thời chưa có chức năng chuyển tiền theo nhóm với số tiền ấn định khác nhau cho từng người riêng lẻ.
 3. 3. Chức năng Gửi quà mừng là gì?
  • Chức năng Gửi quà mừng giúp Quý khách có thể tặng tiền cho bạn bè khi ở khoảng cách xa hoặc trong các dịp đặc biệt.
  • Cách thực hiện:
   • B1: Chọn chức năng Gửi quà mừng trên giao dịch của ứng dụng ZaloPay.
   • B2: Chọn người nhận quà mừng.
   • B3: Nhập số tiền bạn muốn mừng.
   • B4: Chọn chủ đề và câu chúc muốn gửi tới bạn bè.
   • B5: Xác thực Mật khẩu thanh toán bảo vệ => Gửi quà mừng thành công.
  • Sau 72 giờ, nếu quà mừng chưa được mở, số tiền gửi quà mừng sẽ được hoàn trả vào tài khoản ZaloPay của Quý khách.