1. Tôi có thể xem Lịch sử giao dịch của tôi ở đâu?
 2. Tôi có thể xem Mã thẻ điện thoại đã mua ở đâu?
 3. Tôi có thể xem ai đã mở quà mừng của tôi ở đâu?
 1. 1. Tôi có thể xem Lịch sử giao dịch của tôi ở đâu?
  • Cách thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn icon Giao dịch
   • B2: Chọn vào giao dịch Quý khách quan tâm để xem chi tiết đơn hàng
 2. 2. Tôi có thể xem Mã thẻ điện thoại đã mua ở đâu?
  • Cách thực hiện:
   • B1:Tại giao diện chính chọn icon Giao dịch
   • B2: Chọn vào giao dịch Quý khách muốn xem mã thẻ
   • B3: Quý khách có thể tự nạp thẻ hoặc sao chép thông tin thẻ gửi cho người khác trực tiếp tại đây
 3. 3. Tôi có thể xem ai đã mở quà mừng của tôi ở đâu?
  • Để xem ai đã mở quà mừng, Quý khách thao tác theo hướng dẫn sau: