1. Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản ZaloPay như thế nào?
 2. Tôi muốn rút tiền trong tài khoản ZaloPay về thẻ ngân hàng thì phải làm gì?
 3. Sau bao lâu tôi nhận được tiền rút từ ZaloPay?
 4. Sau bao lâu tài khoản ZaloPay sẽ được cộng tiền khi tôi nạp?
 1. 1. Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản ZaloPay như thế nào?
  • Cách thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn Số dư
   • B2: Chọn Nạp tiền
   • B3: Nhập số tiền cần nạp
   • B4: Chọn nguồn nạp và hoàn tất giao dịch.
 2. 2. Tôi muốn rút tiền trong tài khoản ZaloPay về thẻ ngân hàng thì phải làm gì?
  • Cách thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn Số dư
   • B2: Chọn Rút tiền, chọn số tiền muốn rút tại màn hình Rút tiền hoặc nhập Số Khác
   • B3: Chọn thẻ ngân hàng để nhận tiền trong danh sách thẻ đã liên kết
   • B4: Nhập Mật khẩu thanh toán xác nhận giao dịch -> Rút tiền Thành công
 3. 3. Sau bao lâu tôi nhận được tiền rút từ ZaloPay?
  • Khi rút tiền qua các ngân hàng đã kết nối, Quý khách sẽ nhận được tiền ngay trong tài khoản ngân hàng. Vui lòng kiểm tra số dư trong trường hợp ngân hàng không gửi tin nhắn thông báo đến Quý khách.
 4. 4. Sau bao lâu tài khoản ZaloPay sẽ được cộng tiền khi tôi nạp?
  • Khi nạp tiền, thông thường quý khách sẽ nhận được tiền ngay trong tài khoản ZaloPay, thời gian xử lý giao dịch tối đa không quá 20 phút. Vui lòng kiểm tra số dư và kết quả trong Lịch sử giao dịch.