1. Tôi có thể liên kết bao nhiêu thẻ/tài khoản ngân hàng?
 2. Tôi liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng như thế nào?
 3. Tôi muốn hủy liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng thì phải làm gì?
 4. Liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng có an toàn hay không?
 5. Tôi có thể thanh toán bằng thẻ chưa liên kết được không?
 6. Tôi chọn thẻ/tài khoản ngân hàng nào để thanh toán trong các thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết?
 1. 1. Tôi có thể liên kết bao nhiêu thẻ/tài khoản ngân hàng?
  • 1 (một) tài khoản ZaloPay có thể liên kết với nhiều thẻ/tài khoản ngân hàng.
  • 1 (một) thẻ/tài khoản ngân hàng chỉ có thể liên kết với 1 (một) tài khoản ZaloPay.
 2. 2. Tôi liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng như thế nào?
  • Cách thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn icon Ngân hàng
   • B2: Chọn Thêm liên kết
   • B3: Chọn Ngân hàng muốn liên kết
   • B4: Điền thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng theo yêu cầu -> Liên kết thành công
 3. 3. Tôi muốn hủy bỏ liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng thì phải làm gì?
  • Để hủy liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết, Quý khách vui lòng thực hiện:
   • B1: Tại giao diện chính chọn icon Ngân hàng
   • B2: Chọn thẻ/tài khoản ngân hàng muốn hủy liên kết
   • B3: Chọn Huỷ
 4. 4. Liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng có an toàn hay không?
  • ZaloPay cam kết bảo mật thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng của Quý khách theo Tiêu chuẩn bảo mật PCI-DSS. Tất cả giao dịch đều được mã hóa và thực hiện trên hệ thống được ngân hàng kiểm tra và chấp nhận.
  • Để bảo vệ tài khoản của Quý khách, giao dịch bằng thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết sẽ được yêu cầu xác thực bằng Mật khẩu thanh toán trên ZaloPay hoặc mã OTP của ngân hàng. Quý khách lưu ý bảo mật Mật khẩu thanh toán và OTP của ngân hàng.
 5. 5. Tôi có thể thanh toán bằng thẻ chưa liên kết được không?
  • Được. Quý khách nên liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với ZaloPay để có thể thanh toán bằng thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết.
 6. 6. Tôi chọn thẻ/tài khoản ngân hàng nào để thanh toán trong các thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết?
  • Mỗi giao dịch ZaloPay đều cho phép chọn lại kênh thanh toán. Quý khách có thể chọn một (1) trong nhiều thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết để thanh toán đơn hàng.