Hướng dẫn tham gia

Đơn giản, dễ dàng, bắt đầu hành trình hứng lộc
222 tỷ cùng ZaloPay bằng 2 cách:

Cách 1 quét mã QR
Cách 1 quét mã QR
Tiền lì xì
qr code
qr code
Quét mã QR để tham gia

Dùng Zalo quét mã QR
để tham gia

Chương trình chỉ hỗ trợ khi tham gia
trên điện thoại di động

Tìm trong app Zalo Tìm trong app Zalo
Tìm trong app Zalo Tìm trong app Zalo
Tiền lì xì
App Zalo

Bước 01:
Mở ứng dụng Zalo

App Zalo

Bước 02:
Chọn “Khám phá”

App Zalo

Bước 03:
Chọn “Ví ZaloPay” và
tham gia hứng lộc