• banner
  • Hướng dẫn sử dụng thương hiệu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU

Xin chào! Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn sử dụng đúng thương hiệu của ZaloPay bao gồm: logo, slogan và icon app và phải xin phép trước khi sử dụng.

Tải tất cả file hướng dẫn sử dụng thương hiệu
Chúng tôi cung cấp tất cả file hướng dẫn sử dụng về thương hiệu ZaloPay ở đây để bạn có thể tải về và sử dụng đúng với các quy định nhận diện thương hiệu của ZaloPay.
Tải tất cả file gốc