QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Biểu phí khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán ZaloPay

Đối với tài khoản ZaloPay

 

STTDỊCH VỤMỨC PHÍLƯU Ý
ANạp tiền/Thanh toán ZaloPay bằng các nguồn tiền  
1Thanh toán bằng số dư ví ZaloPayMiễn phí 
2Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng đã liên kếtMiễn phí 
3Nạp tiền bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch 
4Thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết  
 (i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong thángMiễn phí
 (ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch 
5Thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit card) đã liên kết  
 (i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng1.000 VND + 1,0% tổng giá trị giao dịch
 (ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch
6Thanh toán dịch vụ “Trả nợ thẻ”5.000 VND + 0,3 % tổng giá trị giao dịch 
BRút tiền, Chuyển tiền  
1Rút tiền về thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ quốc tế  
(i) Năm (5) giao dịch đầu tiên trong thángMiễn phí
(ii) Giao dịch thứ 6 trở đi trong tháng:0,5% giá trị giao dịch
2Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay (Chuyển tiền)  
 (i) Miễn phí 5.000.000đ tổng giá trị giao dịch/Khách hàng/Tháng (không giới hạn số lượng giao dịch).Miễn phíÁp dụng từ ngày 08/08/2023
(ii) Vượt hạn mức miễn phí ở mục (i)3.100đ + 0.65% tổng giá trị giao dịch
3Chuyển tiền giữa các tài khoản ZaloPayMiễn phí 

***Ghi chú:

 • Các khoản phí được ghi nhận trong Biểu phí này là Phí dịch vụ trung gian thanh toán (Dịch vụ ví điện tử, hỗ trợ thu hộ chi hộ, cổng thanh toán), tùy theo loại dịch vụ và ngữ cảnh tương ứng mà Khách hàng sử dụng.
 • Mức phí trên đã bao gồm VAT.
 • Đối với mục A4, B1 Biểu phí:
  • Số lần miễn phí tính trên số lần giao dịch thành công.
  • Trường hợp, giao dịch thứ x (x trong số lần giao dịch cuối cùng được miễn phí) đang chờ xử lý nhưng ở giao dịch thứ x+1, người dùng ví đã bị tính phí, sau đó giao dịch thứ x thất bại thì giao dịch thứ x+2 sẽ được miễn phí.
  • Ở những giao dịch có tính phí, nếu giao dịch bị thất bại thì Khách hàng sẽ được hoàn lại giá trị đã chuyển và phí tương ứng.
 • Đối với mục B2 Biểu phí:
  • Giá trị miễn phí được tính trên giá trị giao dịch đã thành công.
  • Bất kỳ giao dịch nào có giá trị vượt quá tổng số tiền được miễn phí 5.000.000đ hoặc khiến tổng giá trị đã Chuyển tiền vượt quá tổng giá trị được miễn phí, phần vượt hạn mức miễn phí sẽ được tính phí theo mục B2.
  • Ở những giao dịch có tính phí, nếu giao dịch bị thất bại thì khách hàng sẽ được hoàn lại giá trị đã chuyển và phí tương ứng.
 • Phí dịch vụ Trung gian thanh toán khi khách hàng sử dụng nguồn tiền cụ thể để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có thể được thay đổi áp dụng riêng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ, bên bán hàng theo công bố của ZION từng thời kỳ.
 • Đối với dịch vụ thanh toán cho một số Đối tác đặc thù, bên cạnh phí ở các mục A1 đến A5, ZION sẽ áp dụng thêm “biểu phí ZaloPay dành cho khách hàng đối với các giao dịch thanh toán của đối tác đặc thù" được cập nhật theo từng thời kỳ, và mức phí sẽ được hiển thị chi tiết tại trang thanh toán khi khách hàng thực hiện thanh toán cho các giao dịch đó.
 • Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2023.
Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán

Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.


 

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay