QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Chính sách Phí dịch vụ trung gian thanh toán trên ZaloPay

Đối với tài khoản ZaloPay

 

STTDỊCH VỤMỨC PHÍLƯU Ý
ANạp tiền/Thanh toán ZaloPay bằng các nguồn tiền Đối với một số Đối tác đặc thù: phí tại Mục A này sẽ được áp dụng theo biểu phí đăng tải tại website của Đối tác và/hoặc Ứng dụng ZaloPay vào thời điểm thanh toán.
1Thanh toán bằng số dư ví ZaloPayMiễn phí

 

 


 

2Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng đã liên kếtMiễn phí 
3Nạp tiền bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch 
4Thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết  
 (i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong thángMiễn phí
 (ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch 
5Thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit card) đã liên kết Áp dụng từ ngày 01/12/2022
 (i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng1.000 VND + 1,0% tổng giá trị giao dịch
 (ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch
6Thanh toán dịch vụ “Trả nợ thẻ”5.000 VND + 0,3 % tổng giá trị giao dịchÁp dụng từ ngày 01/02/2023
BRút tiền, Chuyển tiền  
1Rút tiền về thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ quốc tế Áp dụng từ ngày 01/01/2023
(i) Năm (5) giao dịch đầu tiên trong thángMiễn phí
(ii) Giao dịch thứ 6 trở đi trong tháng:0,5% giá trị giao dịch
2Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay (Chuyển tiền)  
 (i) Ba (3) giao dịch đầu tiên trong thángMiễn phíÁp dụng từ ngày 01/04/2022
(ii) Giao dịch thứ 4 trở đi trong tháng3.100 VNĐ + 0,65% tổng số tiền giao dịch
3Chuyển tiền giữa các tài khoản ZaloPayMiễn phí 

***Ghi chú:

 • Mức phí trên đã bao gồm VAT.
 • Đối với mục A4, B1, B2 Biểu phí:
  • Số lần miễn phí tính trên số lần giao dịch thành công.
  • Trường hợp, giao dịch thứ x (x trong số lần giao dịch cuối cùng được miễn phí) đang chờ xử lý nhưng ở giao dịch thứ x+1, người dùng ví đã bị tính phí, sau đó giao dịch thứ x thất bại thì giao dịch thứ x+2 sẽ được miễn phí.
  • Ở những giao dịch có tính phí, nếu giao dịch bị thất bại thì người dùng sẽ được hoàn phí số tiền chuyển và phí tương ứng.
 • Phí dịch vụ Trung gian thanh toán khi khách hàng sử dụng nguồn tiền cụ thể để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có thể được thay đổi áp dụng riêng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ, bên bán hàng theo công bố của ZION từng thời kỳ.
 • Đối với mục A1 đến A5 Biểu phí, mức phí này sẽ không áp dụng đối với dịch vụ thanh toán cho một số đối tác đặc thù được ZION cập nhật theo từng thời kỳ.
 • Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.
Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán

Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.


 

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay