CHÍNH SÁCH PHÍ DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG THANH TOÁN ZaloPay

STT PHƯƠNG THỨC NGUỒN TIỀN MỨC PHÍ LƯU Ý
1 Nạp tiền Thẻ thanh toán nội địa/tài khoản ngân hàng Miễn phí Áp dụng với các Ngân hàng liên kết gồm: Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, BIDV, SCB.
Thẻ quốc tế   Chưa áp dụng
2 Rút tiền Thẻ thanh toán nội địa/tài khoản ngân hàng Miễn phí Ngân hàng liên kết gồm: Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, BIDV, SCB.
Thẻ quốc tế   Chưa áp dụng
3 Chuyển tiền Số dư Tài khoản ZaloPay Miễn phí
Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng Miễn phí Ngân hàng liên kết gồm: Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, BIDV, SCB.
Thẻ quốc tế Chưa áp dụng
4 Thanh toán Số dư tài khoản ZaloPay Miễn phí
Thẻ nội địa/Tài khoản ngân hàng Miễn Phí Ngân hàng liên kết gồm: Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, BIDV, SCB.
Thẻ quốc tế Miễn Phí
5 Phí khác Phí mở tài khoản Miễn phí
Phí thường niên Miễn Phí
Phí quản lý tài khoản ZaloPay Miễn Phí
Phí an toàn, bảo mật tài khoản ZaloPay Miễn Phí
Phí truy vấn thông tin, sao kê, trích lục chứng từ Tài khoản ZaloPay Miễn Phí
Phí hỗ trợ Miễn Phí

• Biểu phí trên có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của ZION và quy định pháp luật và các Ngân hàng đối tác.
• Mọi sự thay đổi, nếu có, sẽ được thông báo đến khách hàng trước tối thiểu 03 ngày.
• Các mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được tính bằng tiền đồng Việt Nam.

Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.