ZaloPay nâng cấp giao diện chuyển nhận tiền trong Zalo chat
Banner ZaloPay nâng cấp giao diện chuyển nhận tiền trong Zalo chat

CHUYỂN TIỀN ĐẾN NGÂN HÀNG - HOÀN TOÀN KHÔNG MẤT PHÍ

ZaloPay được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Liên kết với 39 ngân hàng, tổ chức chuyển mạch tài chính và 3 tổ chức thẻ quốc tế.

zalopay-lien-ket-42-ngan-hang-the-quoc-te
device-border
chuyen-tien-den-the-tknh
device-border
Chuyển tiền ngay trong Zalo
Chuyển tiền từ ví ZaloPay đến thẻ/tài khoản ngân hàng trực tiếp trong Zalo.
Chuyển tiền miễn phí*
Miễn phí 3 giao dịch chuyển tiền đến ngân hàng mỗi tháng. (* Áp dụng biểu phí từ giao dịch thứ 4 )
Đến 42 ngân hàng
ZaloPay hỗ trợ chuyển tiền miễn phí đến 42 ngân hàng nội địa
Chuyển & nhận tiền 24/7
Mọi giao dịch nhanh chóng trên ZaloPay giúp giải quyết công việc một cách hoàn hảo.

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN ĐẾN THẺ/TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trên ứng dụng Zalo

Trên ứng dụng ZaloPay

chuyen-tien-den-tknh-qua-zalopay
device-border
Mở ứng dụng Zalo, vào phần "Khám phá" chọn "ví ZaloPay"
chuyen-tien-den-tknh-qua-zalopay
device-border
Tại giao dịện chính chọn "Chuyển tiền"
nut-chuyen-tien-den-tknh-qua-zalopay
device-border
Chọn "Đến tài khoản ngân hàng"
chuyen-tien-den-the-tknh
device-border
Chọn Ngân hàng phát hành tài khoản của người nhận, nhập số tài khoản, số tiền muốn chuyển và lời nhắn
nhap-so-tien-chuyen-qua-tai-khoan-bang-zalopay
device-border

Hệ thống sẽ tự động tra cứu và hiển thị tên Người nhận; nếu không đúng, hãy kiểm tra lại thông tin số thẻ/tài khoản ngân hàng của người nhận.

Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền, chọn kênh thanh toán và nhấn "Xác nhận giao dịch"
xac-nhan-giao-dich-chuyen-tien-den-the-qua-zalopay
device-border

Hiện ZaloPay chỉ hỗ trợ chuyển tiền bằng nguồn tiền từ số dư ví ZaloPay. Do đó, nếu ví không đủ tiền, bạn cần nạp tiền vào ví trước khi chuyển.

Mở ứng dụng Zalo, vào phần "Khám phá" chọn "ví ZaloPay"
chuyen-tien-den-tknh-qua-zalopay
device-border
Tại giao dịện chính chọn "Chuyển tiền"
nut-chuyen-tien-den-tknh-qua-zalopay
device-border
Chọn "Đến tài khoản ngân hàng"
chuyen-tien-den-the-tknh
device-border
Chọn Ngân hàng phát hành tài khoản của người nhận, nhập số tài khoản, số tiền muốn chuyển và lời nhắn
nhap-so-tien-chuyen-qua-tai-khoan-bang-zalopay
device-border

Hệ thống sẽ tự động tra cứu và hiển thị tên Người nhận; nếu không đúng, hãy kiểm tra lại thông tin số thẻ/tài khoản ngân hàng của người nhận.

Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền, chọn kênh thanh toán và nhấn "Xác nhận giao dịch"
xac-nhan-giao-dich-chuyen-tien-den-the-qua-zalopay
device-border

Hiện ZaloPay chỉ hỗ trợ chuyển tiền bằng nguồn tiền từ số dư ví ZaloPay. Do đó, nếu ví không đủ tiền, bạn cần nạp tiền vào ví trước khi chuyển.

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay